Menu Zamknij

                                                                 Regulamin

Regulamin sklepu internetowego chrupaj.com

§ 1. Chrupaj.com jest własnością firmy Astemar Marek Kamiński, z siedzibą 83-330 Żukowo, Sitno 89 AG. Nip 584 000 45 05 , REGON: 190131980, zarejestrowanej w CEIDG.  Produkcja dla potrzeb Chrupaj.com jest realizowana przez firmę „Astemar” Marek Kamiński pod marką „Astemar” w 80-299 Gdańsk ul. Kielnieńska 148B.

§ 2. Oferta Chrupaj.com przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla osób prawnych.

§ 3. Zakupu dokonuje się poprzez umieszczenie wybranych produktów w koszyku, a następnie podanie danych kontaktowych i adresu dostawy.

§ 4. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży i na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi klienta. Administratorem Danych Osobowych jest „Astemar” Marek Kamiński. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, które wzbudzą wyraźne wątpliwości lub przy których formularz wypełniony będzie niewłaściwie, mogą nie zostać zrealizowane.

§ 6. Dostawa jest realizowana na zasadach określonych w zakładce warunki dostawy. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia zapłaty za otrzymany towar. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: „Astemar” Marek Kamiński, 83-330 Żukowo, Sitno 89 AG w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Można też wysłać na adres e-mail: chrupaj@astemar.eu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*)
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy świeżych owoców, warzyw, nabiału, wędlin, mięsa i innych produktów o krótkiej trwałości. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres Chrupaj.com, 80-299 Gdańsk ul. Kielnieńska 148 B, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.

§ 7. Zasady płatności są opisane w dziale formy płatności.

§ 8. Ceny towarów wyrażone są w złotówkach i zawierają podatek VAT.

§ 9. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie dostarczone produkty były pełnowartościowe i nie posiadały wad. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do jakości produktu, prosimy o złożenie reklamacji. Reklamacje przyjmowane są przez formularz, dostępny w zakładce reklamacje oraz przez formularz, dostępny po zalogowaniu, w zakładce historia zamówień, a także drogą e-mail pod adresem chrupaj@astemar.eu- termin rozpatrzenia reklamacji to 3 dni robocze.
Jeśli zaproponowana w odpowiedzi na reklamację rekompensata nie spełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość polubownego rozstrzygnięcia sprawy.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz. 271.